Hexapod

Jest to robot wykonany przez jednego ze studentów w ramach pracy inżynierskiej. W trakcie użytkowania uległ uszkodzeniu. Jego naprawy dokonał Alan Morastiew. Autorem robota jest Dariusz Hinz

Jest to robot sześcionożny, autonomiczny, wykorzystujący czujnik podczerwieni do pomiaru odległości do przeszkód znajdujących się przed nim. Interfejs został zrealizowany na wyświetlaczu LCD 2×16, którego obsługa odbywa się poprzez czteroprzyciskową klawiaturę. Robot posiada regulację wysokości oraz rozstawienia nóg. Po uruchomieniu jednego z programów wykonuje polecenia na zadanych parametrach.

 

 

 

 

Głównym elementem napędzającym wszystkie przeguby robota SIL (ang. SIx Leg)

są serwomechanizmy stosowane w modelarstwie RC.

Szkielet robota zaprojektowany został z myślą o łatwym serwisowaniu. Wszystkie

elementy połączone zostały bez użycia kleju w taki sposób, aby możliwa była łatwa wymiana każdego uszkodzonego elementu.

 

 

 

 

 

Elektronika robota składa się z dwóch elementów:

-sterownik serwomechanizmów

-jednostka centralna CPU

 

Głównym elementem sterownika jest procesor Atmega16 firmy Atmel.

Oprogramowanie zostało napisane w języku C przy użyciu programu AVR Studio.

Głównym zadaniem jednostki centralnej jest obliczanie kinematyki

odwrotnej dla wszystkich kończyn robota.

 

Robot zasilany jest z akumulatora niklowo-kadmowego o napięciu 6V, oraz

wydajności prądowej 3,8 Ah

Do zasilania elektroniki został wykorzystany moduł wzmacniający napięcie do 8,2V

na bazie układu MC34063A, a następnie moduł stabilizujący napięcie do wartości 5V

na bazie stabilizatora LM7805.

 

 

 

 

Zostaw odpowiedź