Nowy Zarząd

Na początku roku akademickiego 2020/2021 wybrano nowy zarząd Technicznego Koła Naukowego:

Hubert Stefaniak – przewodniczący

Filip Rasiewicz – zastępca przewodniczego

mgr inż. Rafał Szczepański – opiekun