Kategorie Statut

Nowy Statut Technicznego Koła Naukowego

Statut Technicznego Koła Naukowego

I Postanowienia wstępne

§1

 1. Techniczne Koło Naukowe, zwane dalej TKN, jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. TKN nie posiada osobowości prawnej i jest organizacja apolityczną.
 3. Siedzibą TKN jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ul. Grudziądzka 5/7, 87 – 100 Toruń.

§2

 1. Cele TKN:
  1. pogłębianie wiedzy dotyczącej dziedzin współczesnej elektroniki, robotyki, automatyki, systemów sterowania i pomiarowych,
  2. rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  3. rozwój kreatywnego myślenia,
  4. rozwój studenckiej działalności naukowej,
  5. umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy,
  6. promocja Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w kraju i za granicą,
  7. rozw...
Więcej