Kategorie Lajt

Lajt

Zespół konstruktorski: Dawid Kubiszewski, Daniel Jankowski, Michał Kosiński

Nazwa robota: Lajt

Kategoria: minisumo

Więcej